Beheer en bestuur

Marlou Vrijkorte - Beheerder

Vanaf 6 maart 2023 is Marlou Vrijkorte beheerder van Dorpshoes Erve Boerrigter

Bestuur
Rob Swennenhuis Voorzitter
Inge Jalink Secretaris
Marcel Blokhuis Penningmeester
Hans Leferink Bestuurslid
Ellen Seiger Bestuurslid
Inge olde Theussink Bestuurslid
Thom Weterings Bestuurslid