Bridge “Doublet” 93 op de dinsdagavond

 

 

 

Zoals de naam al aangeeft is de bridgeclub in 1993 opgericht.

Van huis uit is Doublet ’93 een Oldenzaalse bridgeclub. De meeste leden komen nog uit Oldenzaal. Maar steeds meer leden komen ook uit De Lutte. Een jaar of tien geleden is de club verhuist naar De Lutte.
We bridgen daar nu elke dinsdagavond van 19.30 tot 22.30 uur  in de fraaie nieuwe zaal van Dorpsboerderij Erve Boerrigter in De Lutte. Er wordt gespeeld met 56 deelnemers, 28 paren 14 tafels. Deze spelers zijn verdeeld naar sterkte in een A- en een B-lijn.

Gezelligheid, plezier  staat bij Doublet ’93 bovenaan. Maar natuurlijk genieten we er ook van als we op een bridgeavond een mooi hoog percentage scoren.  Mede door de lief- en leedcommissie is er ook aandacht voor het persoonlijk wel en wee van onze leden. Bij Doublet ’93 is daardoor ook een hechte band ontstaan tussen veel van onze leden.
Per seizoen kunnen een aantal speciale wedstrijden , zoals kerstdrive en slotdrive, georganiseerd worden, waarbij ieder lid geacht wordt aanwezig te zijn.

Bridgeclub Doublet ´93 organiseert meestal in de zomeravonden ook vrije bridgeavonden. Deze zijn ook op dinsdagavond en voor iedereen, ook voor niet-leden, toegankelijk.

Verhindering en invallers

Bij verhindering dient men zelf  voor een vervanger te zorgen, eventueel met behulp van de wedstrijdleiding. Laatstgenoemde dient altijd v66r de wedstrijd op de hoogte te worden gesteld van de vervanging.

Uitslag

De uitslagen van alle spellen worden met de Bridge-mates direct naar de aanwezige laptop doorgestuurd.
Aan het einde van de  competitieavonden is daardoor de uitslag direct bekend.
De uitslagen, de competitiestand en het persoonlijke overzicht worden met de draadloze internet-verbinding direct naar alle thuis-e-mail-adressen doorgemaild. Zodat ieder thuis op zijn gemak nog eens de fraaie, maar ook de minder goed gespeelde partijen kan bekijken.

Promotie – degradatie

Na iedere sessie van 4 competitie-avonden promoveren de 3 hoogst geplaatsten van groep B naar groep A en degraderen de 3 laagst geplaatsten van groep A naar. groep B.

Nieuwe leden

Als er belangstellenden zijn, die een beginnerscursus hebben gevolgd, dan zijn ze van harte welkom. Om te beginnen kun je dan op de invallerslijst komen.  In de loop der jaren,  mogen we veel van deze invallers nu tot onze vaste bridgers rekenen.

 

Belangstellenden kunnen zich per telefoon of per e-mail wenden tot onze secretaris