Overzicht spreekuren DorpsInfoPunt

Spreekuur/aanwezigheid: 

Maandag
10.00 – 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen
09.00 – 15.00 uur: Informatie over cursussen welzijn- en creatieve activiteiten, huren van ruimten etc (alleen even weken)
18.30 – 19.30 uur: St. Dorpsbelangen (elke 1ste maandag van de maand)

Dinsdag
09.00 – 15.00 uur: Informatie over cursussen welzijn- en creatieve activiteiten, huren van ruimten etc
19.00 – 20.00 uur: Spreekuur Wijkagent

Donderdag
08.00 – 09.15 uur: Bloedprikken SHO
09.00 – 15.00 uur: Informatie over cursussen welzijn- en creatieve activiteiten, huren van ruimten etc
10.00 – 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen

Vrijdag
09.00 – 13.00 uur: Informatie over cursussen welzijn- en creatieve activiteiten, huren van ruimten etc. (alleen oneven weken)

Tevens is dagelijks een gastheer/vrouw en/of de beheerder van het Dorpshoes aanwezig tijdens de openingsuren van Erve Boerrigter.