Overzicht spreekuren DorpsInfoPunt

Spreekuur/aanwezigheid: 

Maandag
10.00 – 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen
13.00 – 17.00 uur: Informatie over cursussen welzijn- en creatieve activiteiten, huren van ruimten etc
18.30 – 19.00 uur: St. Dorpsbelangen, elke 1ste maandag van de maand

Dinsdag
19.00 – 20.00 uur: Spreekuur Wijkagent

Woensdag
10.00 – 11.30 uur: Spreekuur Soc. Team De Lutte/ Beuningen
10.00 – 11.30 uur: Spreekuur Wooncoach Losser, elke 3de woensdag van de maand

Donderdag
10.00 – 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen

Vrijdag
09.00 – 13.00 uur: Informatie over cursussen welzijn- en creatieve activiteiten, huren van ruimten etc.

Tevens is dagelijks een gastheer/vrouw en/of de beheerder van het Dorpshoes aanwezig tijdens de openingsuren van Erve Boerrigter.