Priklocatie GGD Dorpshoes

Zonder afspraak een coronavaccinatie halen is binnenkort ook mogelijk bij de pop-up priklocatie in De Lutte. Inwoners kunnen er ook terecht voor informatie over de coronavaccinatie. De pop-up locatie is bij Dorpshoes Erve Boerrigter aan Plechelmusstraat 14 7587 AM De Lutte, op onderstaande datum en tijd:

  • Zaterdag 16 juli, van 10:00 – 16:00 uur

GGD Twente bekijkt, samen met gemeenten, waar er in Twente kleinschalig, laagdrempelig en dichtbij gevaccineerd kan worden. Zo krijgt iedereen die dat wil, de mogelijkheid om zich te laten vaccineren tegen corona. Bij de pop-up vaccinatielocaties kunnen inwoners zonder afspraak terecht voor informatie en een booster- (vanaf 18 jaar), eerste- of tweede vaccinatie.

Ook op alle vaccinatielocaties van GGD Twente kan men terecht voor een prik zonder afspraak. Op www.prikkenzonderafspraak.nl staat een overzicht van alle GGD-vaccinatielocaties waar inwoners zich zonder afspraak kunnen laten vaccineren tegen corona. Of kijk op de website van GGD Twente:
ggdtwente.nl/corona/corona-vaccinaties/de-corona-vaccinatie-locaties-en-openingstijden