Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING DORPSBOERDERIJ ERVE BOERRIGTER

Dorpsboerderij Erve Boerrigter kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Dorpsboerderij Erve Boerrigter en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dorpsboerderij Erve Boerrigter verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van een van de  contactformulieren op de website van Dorpsboerderij Erve Boerrigter verwerkt:

  1. Uw naam, adres en woonplaats gegevens
  2. Uw telefoonnummer
  3. Uw e-mailadres

WAAROM DORPSBOERDERIJ ERVE BOERRIGTER DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Dorpsboerderij Erve Boerrigter verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Dorpsboerderij Erve Boerrigter uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Dorpsboerderij Erve Boerrigter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

Dorpsboerderij Erve Boerrigter verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Dorpsboerderij Erve Boerrigter gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dorpsboerderij Erve Boerrigter. Dorpsboerderij Erve Boerrigter zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Dorpsboerderij Erve Boerrigter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dorpsboerderij Erve Boerrigter maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dorpsboerderij Erve Boerrigter verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.