Schilderlessen

 

Al vele jaren geeft beeldend kunstenaar/schilder Paul Kamphuis lessen en workshops in Twente.

Hieronder een aantal praktische zaken. De mate waarin deze van toepassing zijn is uiteraard afhankelijk van ieders individuele gevorderdheid.

– uitgangspunt is dat er met olieverf of acrylverf wordt gewerkt, dat er veel aandacht zal worden besteed aan kleurenleer en een adequate compositie. Voor wat betreft de aanschaf van verf adviseer ik in eerste instantie slechts een palet primaire basiskleuren beschikbaar te hebben, ook al omdat uit toepassing, functie en mengingen vaak een persoonlijk palet ontstaat. Ook penseelkeuze ontwikkelt zich in de loop van de tijd, dus ook daar terughoudendheid bij aanschaf.

– denk alvast na over een te schilderen onderwerp, thema of voorbeeld. Van belang is om een voldoende informatie dragend voorbeeld of vertrekpunt

op minimaal A4 formaat te hebben, bijvoorbeeld een foto of schets. Hierbij is het van belang dat met name duidelijk is waar het licht vandaan komt.
– de onderwerpkeuze is vrij. Voor de liefhebbers zal ik een opstelling maken. Op verzoek van een aantal deelnemers zal ik dit keer met name stilstaan bij het onderwerp “portretten en koppen”.

– in deze workshop zullen we met name ook aandacht besteden aan schildertechnieken en stijlen. Figuratie, abstractie, impressionistisch.

– neem een aantal oude lappen mee om vuile penselen af te vegen. Er is voor een ieder een staande schildersezel beschikbaar.

Er wordt gewerkt met kleine groepen van maximaal 10 personen. De mate van gevorderdheid is bij de samenstelling van de groepen ondergeschikt, wel is het van belang dat er met passie en inzet wordt gewerkt.

 

Tijdstippen en data:

 

Dinsdagochtenden
Zie de agenda voor alle data.
Kosten: €140,-
Woensdagochtenden
Zie de agenda voor alle data.
Kosten: €140,-
Vrijdagmiddagen
Zie de agenda voor alle data.
Kosten: €140,-

Atelier Paul Kamhuis, Dorpshoes De Lutte

Atelier Paul Kamhuis, Dorpshoes De Lutte

 

Contact