Schilderlessen

 

Al vele jaren geeft beeldend kunstenaar/schilder Paul Kamphuis lessen en workshops in Twente. Vanaf januari ook weer in De Lutte.

Hieronder een aantal praktische zaken. De mate waarin deze van toepassing zijn is
uiteraard afhankelijk van ieders individuele gevorderdheid.

– uitgangspunt is dat er met olieverf of acrylverf wordt gewerkt, dat er veel aandacht zal
worden besteed aan kleurenleer en een adequate compositie. Voor wat betreft de
aanschaf van verf adviseer ik in eerste instantie slechts een palet primaire basiskleuren
beschikbaar te hebben, ook al omdat uit toepassing, functie en mengingen vaak een
persoonlijk palet ontstaat. Ook penseelkeuze ontwikkelt zich in de loop van de tijd, dus ook
daar terughoudendheid bij aanschaf.

– denk alvast na over een te schilderen onderwerp, thema of voorbeeld. Van belang is om
een voldoende informatie dragend voorbeeld of vertrekpunt op minimaal A4 formaat te
hebben, bijvoorbeeld een foto of schets. Hierbij is het van belang dat met name duidelijk is
waar het licht vandaan komt.

– de onderwerpkeuze is vrij. Voor de liefhebbers zal ik een opstelling maken. Op verzoek
van een aantal deelnemers zal ik dit keer met name stilstaan bij het onderwerp “portretten
en koppen”.

– in deze workshop zullen we met name ook aandacht besteden aan schildertechnieken en
stijlen. Figuratie, abstractie, impressionistisch.

– neem een aantal oude lappen mee om vuile penselen af te vegen. Er is voor een ieder
een staande schildersezel beschikbaar.

Er wordt gewerkt met kleine groepen van maximaal 10 personen. De mate van gevorderdheid is bij de samenstelling van de groepen ondergeschikt, wel is het van belang dat er met passie en inzet wordt gewerkt.

Tijdstippen en data:

Dinsdagochtenden
Zie de agenda voor alle data.
Kosten: €140,-
Woensdagochtenden
Zie de agenda voor alle data.
Kosten: €140,-
Vrijdagmiddagen
Zie de agenda voor alle data.
Kosten: €140,-

 

Atelier Paul Kamhuis, Dorpshoes De Lutte
Atelier Paul Kamhuis, Dorpshoes De Lutte

 

 

Contact Info

Paul Kamphuis

(06) 51 35 57 44

paulkamphuis@hotmail.com

 www.paulkamphuis.com